Från vänster LEJBALMAJ, MAADTERAAHKASSA UPMESTE, SARAAHKA UPMESTE, BIEGKEALMA och HOVREGALLES

HOVREGALLES svart hane 1100 gram

MAADTERAAHKASSA UPMESTE svart tik 1175 gram

SARAAHKA UPMESTE harlekin tik 1245 gram

BIEGKEALMA Merle hane 1075 gram

LEJBALMAJ merle hane (mer svart) 1070 gram