HOVREGALLES

HOVREGALLES svart hane 11,3 kg

MAADTERAAHKASSA UPMESTE

MAADTERAAHKASSA UPMESTE svart tik 10,4 kg

SARAAHKA UPMESTE

SARAAHKA UPMESTE harlekin tik 10,5 kg

BIEGKEALMA

BIEGKEALMA Merle hane 10,9 kg

LEJBALMAJ

LEJBALMAJ merle hane (mer svart) 10,5 kg